Oferta

Klientom Kancelarii oferujemy usługi w zakresie dotyczącym:

 • podatku dochodowego
 • podatku od towarów i usług
 • podatku od spadków i darowizn
 • prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencji VAT
 • sporządzania i składania w imieniu Klientów deklaracji podatkowych
 • obsługi spraw związanych z zatrudnieniem pracowników w tym obsługi rozliczeń z ZUS
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach przed Urzędami Skarbowymi i sądami administracyjnymi
 • sporządzania i elektronicznego przesyłania do Urzędów rozliczeń podatkowych Klientów sporządzania i elektronicznego przesyłania rozliczeń rocznych
 • zwrot podatku z pracy za granicą
 • świadczenia rodzinne
 • doradztwo dla firm w Niemczech
 • zwrot podatku VAT z zagranicy