Zwrot podatku z zagranicy

Przy współpracy z Europejskim Centrum Podatkowym prowadzimy dla osób fizycznych i przedsiębiorców sprawy o zwrot podatków zapłaconych za granicą i świadczeń rodzinnych. Obsługa obejmuje takie kraje jak:

  • Niemcy
  • Holandia
  • Norwegia
  • Wielka Brytania
  • Belgia
  • Irlandia