Kancelaria Podatkowa Focus

Kancelaria Podatkowa działa na rynku nieprzerwanie od maja 1993r. Jest prowadzona przez doradcę podatkowego i członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Marię Kamińską, wpisaną na listę doradców podatkowych pod nr. 05647.

Właścicielka Kancelarii posiada ubezpieczenie OC, gwarantujące każdemu klientowi wypłatę odszkodowania w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu jego interesy narażone były na szkodę wyrządzoną przez działanie doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy jest ustawowo zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które posiada w sprawach swoich Klientów .

Zwrot podatku z zagranicy

doradcy

Zobacz więcej